Korede Niçin Savaştım? / Nazmi Özoğul

Kore Savaşında Türkler – 1950-1951 / Celal Dora

Kore Hatıralarım / Tahsin Yazıcı

Kore Savaşı 1950-1953 / Hilmi Elçi

The Korean Wars 1950-1953 / Hilmi Elçi

Kunu-ri Muharebeleri ve Geri Çekilmeler 26.11.1950 – 24.1.1951

Değişim Yılları / Altan Öymen

Kore Kahramanı / Ali Denizli

Kore Savaşı Kahramanı Şehit Üsteğmen Nacı Gökçe / Ali Denizli

Kore Savaşı Belgeleri ve Harp Fotoğrafları Albümü 25.06.1950 – 27.07.1953 / Ali Denizli

Kore Savaşındaki Kanuri Kahramanları / Ali Denizli

Kore Savaşı 1950 – 1953 / Ali Denizli

Kore Savaşı / Bülent Ruscuklu

Kore Savaşı Şehitlerinin Biyografileri / Erdoğan Öznal

Barış Yolunda

Fotoğraflarla Kore Savaşında Türk Askeri – ATASE

ÜST